Pomagamy Ci skutecznie korzystać z Twoich praw

Jak udzielamy pomocy prawnej?

Udzielamy ponad 2000 konsultacji prawnych rocznie. Aby sprawniej Ci pomagać, stworzyliśmy stronę, na której w tej chwili się znajdujesz.

Specjalizujemy się w takich tematach, jak dostęp do informacji publicznej, fundusz sołecki i wpływanie na decyzje rządzących. W tych obszarach mamy pewność, że porada którą otrzymujesz, opiera się na doświadczeniu i bogatej, przemyślanej wiedzy.

Aby zgłosić nam problem, który chcesz rozwiązać, użyj formularza dla "nowej sprawy". Jeżeli chcesz odwołać się do wcześniejszej korespondencji z nami, dotyczącej innych problemów - skorzystaj z „wykazu spraw”.

Sprawdzamy
Od lat sprawdzamy jak w praktyce funkcjonują gwarancje konstytucyjne i przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o funduszu sołeckim, a także rozwiązania dotyczące skarg i wniosków oraz kontrola w samorządzie.
Uczymy
Przeprowadziliśmy kilkaset spotkań i szkoleń dla obywatelek i obywateli, na temat tego jak korzystać z prawa i skutecznie wpływać na działania władz.
Chodzimy do sądu
Wtedy, gdy instytucje nie stosują prawa, szukamy sprawiedliwości w sądach. Przeprowadziliśmy kilkaset spraw sądowych, wiele z nich wygrywając.

Kim jesteśmy?

Sieć Obywatelska Watchdog Polska to niezależna, apolityczna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego o charakterze organizacji strażniczej i think-do-tanku.

Stoimy na straży prawa do informacji. Postrzegamy je nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy.

Wzmacniamy w obywatelach poczucie, że mają prawo dowiadywać się, jak funkcjonują władze oraz instytucje publiczne, a także wpływać na podejmowane przez nie decyzje i sposób gospodarowania publicznym majątkiem (m. in. pieniędzmi z podatków).

Chcesz aby Twoje prawa były chronione, politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wesprzyj nas finansowo

lub włącz się w nasze działania.