Regulamin poradnictwa

Regulamin udzielania porad prawnych przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska

Zakres poradnictwa

1. Porady prawne udzielane przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska pomagają działać obywatelkom i obywatelom w sferze publicznej lub służą ochronie praw człowieka.

2. Świadczenie pomocy prawnej stanowi realizację misji organizacji i odbywa się nieodpłatnie.

3. Tematyka poradnictwa obejmuje przede wszystkim kwestie: dostępu do informacji publicznej, funduszu sołeckiego i regulacji dotyczących wpływania na decyzje rządzących, zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym. 

4. Udzielamy porad przede wszystkim w opisanych obszarach. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie w tych dziedzinach,  nie w każdej innej sprawie możemy pomóc. 

Sposób zgłoszenia się po poradę

Osoby zainteresowane otrzymaniem porady mogą zadać pytanie na trzy sposoby:

1. Poprzez wysłanie e-maila na adres: porady@siecobywatelska.pl wraz z opisem, na czym polega sprawa i wszystkimi dotychczas zgromadzonymi dokumentami w formie załączników. 

2. Bez logowania, poprzez zgłoszenie sprawy za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://porady.siecobywatelska.pl/ - należy wybrać z menu przycisk „Nowa sprawa”. 

3. Poprzez zarejestrowanie się na stronie http://porady.siecobywatelska.pl/konta/signup/, a następnie, po zalogowaniu, zgłoszenie nowej sprawy.

Sposób korespondowania w ramach systemu porad prawnych

1. W celu sprawniejszego udzielania porad Sieć Obywatelska Watchdog Polska stworzyła aplikację „Poradnia”, znajdującą się pod adresem: http://porady.siecobywatelska.pl/. Poradnia służy do wysyłania zapytań przez osoby poszukujące pomocy. Zapytania mogą dotyczyć dostępu do informacji publicznej, funduszu sołeckiego i regulacji dotyczących wpływania na decyzje rządzących, zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym. 

2. Poradnia ułatwia Sieci Watchdog odpowiadanie na pytania poprzez automatyczne porządkowanie spraw w wątki przypisane do osób wysyłających pytania. Jest obsługiwana przez wybranych pracowników/pracownice oraz wolontariuszy/wolontariuszki Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, którzy odpisują na przesłane pytania. Poradnia umożliwia: 

a. Wysyłanie zapytań

b. Rejestrowanie się i logowanie się w celu sprawdzenia, jak przebiega udzielanie odpowiedzi i dostępu do wcześniejszych zapytań danego użytkownika/danej użytkowniczki. 

3. Po zgłoszeniu nowej sprawy (przez e-mail lub przez stronę bez logowania) w Poradni tworzone jest automatycznie konto użytkownika/użytkowniczki, który otrzymuje na swoją pocztę elektroniczną indywidualny adres e-mail do korespondowania w danej sprawie oraz numer sprawy. Konsekwentne używanie tych danych identyfikacyjnych pozwala zachować ciągłość kontaktu pomiędzy użytkownikiem/użytkowniczką a pomagającym prawnikiem/prawniczką. Pozwala to też zgromadzić w jednym miejscu całą korespondencję związaną z daną sprawą i w dowolnym momencie do niej wrócić.

4. Korespondencje w ramach systemu porad prawnych można prowadzić zarówno logując się do Poradni, jak i bez logowania się. 

5. Przy logowaniu przez stronę internetową http://porady.siecobywatelska.pl/ (zalecane) rekomendujemy korzystanie z tych samych danych do logowania. Dzięki temu wszystkie zgłoszone do Poradni przez użytkownika/użytkowniczkę sprawy będą zgromadzone na jednym koncie - będzie można wrócić do zamkniętych już spraw i dokumentów.  Po zgłoszeniu każdej nowej sprawy zalogowany użytkownik/użytkowniczka otrzymuje e-mail z numerem sprawy (dostępnym także po zalogowaniu w wykazie spraw), który umożliwia przypisanie wymienianej korespondencji do danej sprawy.

Terminy

1. Administrator koordynujący pracę w ramach Poradni, po uwzględnieniu terminów i obłożenia pracą zespołu, wyznacza osobę, która ma się zająć odpowiedzią na konkretne pytanie. 

2. Standardowy termin odpowiedzi wynosi do 30 dni kalendarzowych. Jeśli sprawa, z którą się Państwo zwracają, wymaga dochowania krótszego terminu (ponieważ dotyczy np. złożenia odwołania od decyzji lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), prosimy o zaznaczenie tego terminu w temacie wiadomości.

3. Otrzymujemy bardzo wiele zapytań i nasz system organizacji pracy wymaga współpracy i zrozumienia ze strony użytkowników/użytkowniczek. Dlatego prosimy o nieprzesyłanie dodatkowych maili na znane Państwu osobiste maile prawników, niezgłaszanie pytań przez komunikatory i niedzwonienie w sprawie przyspieszenia prac, o ile to nie jest bezwzględnie konieczne. Każda taka interwencja odrywa prawników i prawniczki od pracy na rzecz innych osób i utrudnia dotrzymywanie terminów. 

4. Prosimy o jak najwcześniejsze informowanie o otrzymywanej z sądu korespondencji i nieczekanie do ostatniego momentu. W przypadku zgłoszenia konieczności złożenia odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi lub skargi kasacyjnej tuż przed upływem terminu, nie będziemy w stanie Państwu pomóc.  

Dodatkowe informacje

1. W wielu przypadkach odpowiedź na Państwa pytania dostępna jest na naszych stronach internetowych. W przypadku informacji publicznej polecamy naszą stronę: https://informacjapubliczna.org/poradnik/, a w przypadku funduszy sołeckich: http://funduszesoleckie.pl/?cat=12

Ochrona danych osobowych

1. Państwa dane w postaci adresu e-mail, a czasem zawarte w przesłanych dokumentach, niezbędne nam są do utrzymywania bieżącego kontaktu w prowadzonych sprawach i pozostają w Poradni on -line.

2. Do danych mogą mieć dostęp wolontariuszki i wolontariusze zajmujący się przygotowaniem sprawy, pracownice i pracownicy oraz członkinie i członkowie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w zakresie wyznaczonych zadań. Wszyscy oni podpisują zobowiązania dotyczące ochrony Państwa danych. Nasza polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://siecobywatelska.pl/polityka-prywatnosci/

3. Po zakończeniu przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska współpracy z osobami udzielającymi porad lub je opracowującymi, ich dostęp do Państwa spraw zostanie zakończony.

4. Podane dane nie są wykorzystywane w innej naszej działalności, jednak zachęcamy Państwa do pozostawania z nami w kontakcie poprzez zapisanie się na newsletter http://crm.siecobywatelska.pl/index.php?page=CiviCRM&q=civicrm/profile/create&gid=15&reset=1 lub wpłacanie stałej darowizny http://siecobywatelska.pl/wlacz-sie-5min/#wspieraj_siec

Grudzień 2015

Przekaż uwagę

Przekaż nam uwagi o tej stronie:

Treść zgłoszona przez użytkownika